Cleite Foghlaí Mara

Foghlaí mara maith é Cleite. Tá sé ina chónaí lena mhuintir ar fad ar an long foghlaí mara, an Bolg Lán. Nuair nach mbíonn sé ag obair ar an long, caitheann sé an lá ag cuardach órchistí, nó ag spraoi lena chairde Crúca Beag agus Péarla.

Ba bhreá le Cleite a bheith ina rí ar na canablaigh. Agus é ar an bhfarraige, séidtear bád beag Chleite sa stoirm. Tagann long an chaptaein Feasóg Fhionn ar an mbád agus tugann sé Cleite ar bord. Cuirtear ag obair é, ag glanadh na loinge. Ach cuireann Cleite aithne ar Chrúca Beag, foghlaí mara beag eile cosúil leis féin. In éineacht le Crúca Beag, tugann Cleite cuairt ar oileán tréigthe — nó beagnach tréigthe. Níl ar an oileán ach Péarla, banphrionsa na gcanablach....
Tuilleadh
A leithéid de thubaiste! Bhí piléar mór tar éis poll a chur sa seol mór! 'A Chaptaein Plúr, tabhair dúinn d'órchiste nó cuirfimid go tóin poill thú!' Tháinig creathán ar Chleite nuair a d'aithin sé glór gránna an Chaptaein Féasóg Bhearrtha. 'Órchiste?' arsa an Captaen Plúr. 'Cén t-órchiste?' Cén t-órchiste atá á lorg ag an gCaptaen Féasóg Bhearrtha? Agus Mama Plúr ag súil le páiste! Tá Muintir Phlúir i mbaol, ach cé a thiocfaidh i gcabhair orthu?
Tuilleadh
Bhí Cleite dána. Ghearr a athair pionós air agus d'fhág sé i dtír é ar Oileán na bPéarlaí chun péarlaí a chuardach san fharraige — obair chrua — nó go dtagann sé ar a chairde Crúca Beag agus Péarla. Ach tá an foghlai mara mór fíochmhar Feasóg Bhearrtha ar a bhealach go dtí an t-oileán freisin, agus é sa tóir ar phéarlaí. Beidh sé ina chogadh! Foghlaí mara maith é Cleite. Tá sé ina chónaí lena mhuintir ar fad ar an long foghlaí mara, an Bolg Lán. Nuair nach mbíonn sé ag obair ar an long, caitheann sé an lá ag cuardach órchistí, nó ag spraoi lena chairde Crúca Beag agus Péarla.
Tuilleadh
Tá an long foghlaithe mara An Bolg Lán faoi ionsaí ag plandaí móra millteacha agus tá Muintir Phlúir i dtrioblóid. Caithfidh Cleite agus a chairde stop a chur leis na plandaí‘Tá siad cosúil le...le plandaí a itheann daoine...' a deir Cleite go himníoch. ‘Tá,' a deirt Péarla. ‘Plandaí feoilsúiteacha.' Bhí eolas ag Péarla ar a leithéidí - bhain sí le treibh chanablach. ‘Ní féidir é!' a dúirt Cleite go scanraithe. Bhí na bláthanna ag fás níos mó. ‘A Dheaide,'a bhéic Mama Plúr.‘Cé as ar tháinig na plandaí seo?'
Tuilleadh
Tá athair is máthair Chleite de shíor ag troid. Ar chomhairle a chara, Crúca Beag, téann Cleite ag cuardach órchiste atá i bhfolach ar Oileán na Seacht gCloigne. 'Má thagann sibh ar órchiste, is cinnte go ndéanfaidh bhur dtuismitheoirí cóisir mhór. Casfaidh bhur máthair an chláirseach agus casfaidh bhur n-athair an troimpéad agus ina dhiaidh sin gabhfaidh siad ag damhsa ar an deic. Beidh siad mór le chéile arís ansin.' 'An gceapann tú?' a d'fhiafraigh Cleite de.
Tuilleadh