Caitlín agus Cormac

Sraith 4 phictiúrleabhar neamhfhicsin don aoisghrúpa 4-7 mbliana chun coincheapanna a bhaineann le huimhreacha, trátha an lae, cruthanna agus léitheoireacht, a dhaingniú. Leabhair álainn soláimhseáilte cartchláir iad seo a fheilfidh go mór do na naíonáin ag baile nó ar scoil.Caitlín agus Cormac, J C Girbés

An Chóisir

€6.00
Dhá bhliain d'aois atá Cormac inniu. Tá cóisir mhór ann dó sa teach. Le chéile, táimid ag comhaireamh na mbronntanas agus ag foghlaim faoi uimhreacha. Daingníonn an leabhar seo coincheapanna a bhaineann le huimhreacha agus le comhaireamh. I gcomhthéacs cóisire breithlae, taispeántar na huimhreacha scríofa agus taispeántar nithe éagsúla atá le comhaireamh.
Tuilleadh

An Phicnic

€6.00
Tá Caitlín agus Cormac ag dul ar phicnic. Tá bord cearnógach acu, liathróid chruinn, agus puball triantánach. Cé na cruthanna eile a aithníonn tú? Déanann an leabhar seo daingniú ar choincheapanna a bhaineann lecruthanna. I gcomhthéacs turas picnice, taispeántar agus ainmnítear cruthanna (bord i gcruth cearnóige,puballigcruthtri-antáin, an ghrian i gcruth ciorcail srl.)
Tuilleadh
Táimid ag foghlaim faoin lá. Éiríonn caitlín agus Cormac ar maidin. Tá lá fada amach rompu, agus tá go leor le déanamh acu. Déanann an leabhar seo daingniú ar choincheapanna a bhaineann le gnáthaimh an lae ón mbricfeasta ar maidin go glanadh fiacla san oíche.
Tuilleadh
Pictiúrleabhar cláir sa tsraith 'Ag léamh le Caitlín agus Cormac' maisithe ag Silvia Ortega: Táimid ag foghlaim faoi leabhair. Tá an lá caite ag Caitlín agus Cormac ag taisteal. Agus nuair a thiteann an oíche, téann siad ag taisteal lena gcuid leabhar. Pléann an leabhar seo le leabhair agus le buanna na léitheoireachta. I gcomhtheacs an taistil agus na samhlaíochta, taispeánann an leabhar seo gur féidir taisteal a dhéanamh ar leathanaigh leabhair.
Tuilleadh