Lascaine 15% ar cheannacháin os cionn €25!
Tá siopa Leabhar Breac ar oscailt mar is iondúil chun beartanna leabhar a sheoladh amach chuig léitheoirí ar an bpost.

Michelle O Riordan

Staraí is ea Michelle O Riordan a bhfuil go leor alt foilsithe aici ar stair na hÉireann agus ar litríocht na Gaeilge, chomh maith le dhá leabhar ar ghnéithe stairiúla d'fhilíocht na scol, The Gaelic Mind and the Collapse of the GaelicWorld (Corcaigh 1990) agus ar ghnásanna liteartha na filíochta san, Irish Bardic Poetry and Rhetorical Reality, (Corcaigh 2007).Ollamh Cúnta is ea í i Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath.

 

Tá aithne forleathan ar an údar seo mar shaineolaí ar fhilíocht na mbard ón Nua-Ghaeilge Mhoch anall, go háirithe mar gheall ar an staidéar atá déanta aici ar na dánta ina gcomhthéacs stairiúil. Cuireann an leabhar seo lenár dtuiscint ar an bhfilíocht sin agus ar an athrú a tháinig le himeacht aimsire ar thuiscint na bhfilí féin ar an gcaidreamh daonna. Maisiú ar an leabhar is ea an stíl réidh sholéite tríd síos, agus is ábhar spéise a bhfuil le rá ag an údar faoi chuid de na dánta is cáiliúla sa Ghaeilge d’éinne a bhfuil spéis aici i dtraidisiún filíochta na Gaeilge.
Tuilleadh