Máire Ní Ghallchobhair

Scríbhneoir leabhar do pháistí agus múinteoir bunscoile í Máire Ní Ghallchobhair.

Chomh maith le ceithre leabhar faoin gcailín beag ábhailleach Lúsaí agus a cuid cairde scoile, tá leabhair oideachasúla scríofa aici, agus bhí sí ar dhuine de na húdair a scríobh na leabhair sa tsraith don chúrsa Gaeilge bunscoile 'Séideán Sí'.

Tá Máire ag obair faoi láthair ar shraith úrnua leabhar faoin rógaire beag Jeaic agus a mhadra beag draíochta! Tá cónaí ar Mháire i mBaile Átha Cliath.

Sé leabhar ar fad atá sa tsraith Lúsaí, agus tá suíomh nua dá cuid féin ag an gcarachtar ábhailleach sin ar an idirlíon, lán le greann agus spraoi do léitheoirí óga.

Gach eolas ar an suíomh: www.lusai.ie

Jeaic agus Lúlú ar facebook

Tá Jeaic ag foghlaim faoi na sean-Ghaeil ar scoil. Ba bhreá leis a bheith beo thiar san am sin. Déanann sé meaisín ama le taisteal siar in am agus casadh leis an seanlaochra Gaelacha. Tá súil againn go n-oibreoidh an meaisín i gceart!
Tuilleadh
Tá deoch cheimice nua déanta ag Jeaic — deoch í a dhéanfadh dofheicthe thú. Tugann sé an deoch do Lúlú, agus bíonn Lúlú in ann éalú isteach sa teach gan fhios do Mhamaí. ch nuair a thiteann Mamaí bhocht thar Lúlú ceapann sí go bhfuil púca sa teach!
Tuilleadh

An dara leabhar sa tsraith Lúsaí don aoisghrúpa 6-8 mbliana le Máire Ní Ghallchobhair, agus í maisithe ag Peter Donnelly. Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí

Tuilleadh

[language:ga] Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí a smachtú! Téann rang Lúsaí go dtí an leabharlann inniu. 'Tógaigí leabhar an duine,' arsa an mháistreás, 'agus bígí ciúin.' Ach an mbeidh gach duine sa leabharlann ciúin? [language:en] Lúsaí is a little girl full of fun and games. Grown-ups find her a bit too giddy. But keeping an eye on Lúsaí is no easy task. The whole class go to visit the library today. 'One book each,' says the teacher, Bean de Róiste, 'and be quiet.' But will everyone in class be quiet?

Tuilleadh

Leabhar eiler sa tsraith Lúsaí don aoisghrúpa 6-8 mbliana le Máire Ní Ghallchobhair, agus í maisithe ag Peter Donnelly. Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí a

Tuilleadh
Leabhar 66 leathanach oibre bunaithe ar na sé leabhar sa tsraith Lúsaí - lán le cleachtaí meaitseála, cleachtaí scríbhneoireachta, cleachtaí ar aithint focal agus frásaí, cleachtaí cainte, cleachtaí cumadóireachta, cleachtaí léirmheastóireachta, agus leathanaigh spraoi. Tá na gníomhaíochtaí ar fad taitneamhach agus páiste-lárnach. Tá an leabhar gníomhaíochtaí seo bunaithe ar an tsraith Lúsaí, sraith sé leabhar ina gcasann an léitheoir ar chailín óg i suíomhanna éagsúla a aithníonn siad: sa bhaile, ar scoil, sa leabharlann, sa choill, sa pháirc dúlra, ar an bhfeirm. Forbraítear stór focal agus nathanna cainte oiriúnacha i gcomhthéacs na suíomhanna sin.

Tuilleadh

An séú leabhar maisithe ag Peter Donnelly sa tsraith Lúsaí le Maire Ní Ghallchobhair (don aoisghrúpa 6-7). Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí a smachtú!

Tuilleadh
Tá Lúlú i dtrioblóid. Tá rótvaidhléir mór crosta ag an gcomharsa bhéal dorais, agus tá Lúlú scanraithe roimhe. Ach tá leigheas an scéil ag Jeaic. Má mheascann sé na ceimicí cearta beidh sé in ann deoch speisialta a dhéanamh do Lulú - agus í a dhéanamh mór millteach!
Tuilleadh

Leabhar nua sa tsraith pictiúrleabhar 'Lúsaí' le Máire Ní Ghallchobhair, agus í maisithe ag Peter Donnelly. Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí a smachtú!

Tuilleadh