Lascaine 15% ar cheannacháin os cionn €25!
Tá siopa Leabhar Breac ar oscailt mar is iondúil chun beartanna leabhar a sheoladh amach chuig léitheoirí ar an bpost.

Colm Mac Confhaola

Rugadh Colm Mac Confhaola i Loch Garman in 1945. Chaith sé formhór a shaoil ina mhúinteoir agus is ag obair mar aistritheoir atá sé anois. Bhuaigh a úrscéal Ceol an Phíobaire an chéad duais san Oireachtas, mar a rinne a dhráma Faolchoin na Saoirse. Tá trí úrscéal eile leis foilsithe, Aoibhinn Beatha an Scoláire, Díoltas Millteach Scoir agus Cogadh ’gus Cathú.  

Colm Mac Confhaola was born in Wexford in 1945. After having spent most of his life teaching he now works as a translator. His novel Ceol an Phíobaire was awarded first prize in the Oireachtas, as did his play Faolchoin na Saoirse. He has published three other novels, Aoibhinn Beatha an Scoláire, Díoltas Millteach Scoir and Cogadh ’gus Cathú.

Tar éis di beirt deifiúracha óga a chailleadh i ndóiteán tí, dóiteán a tharla de bharr an óil agus na toitíní, téann Rós agus a cuid tuismitheoirí chun cónaithe i dteach nua de chuid na comhairle contae. Sa phobalscoil áitiúil déanann sí cairdeas le Cormac, buachaill meánaicmeach atá ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar a chuid claonta féin; agus castar bulaithe uirthi atá gach pioc chomh dona leis na bulaithe a d'fhág sí ina diaidh sa tseanscoil.
Tuilleadh