Scéalta Nuachta ó Leabhar Breac

Trí Leabhar Nua sa Bhailiúchán 'Níotú'

Chun na trí scéal nua sa bhailiúchán leabhar 'Níotú' a cheiliúradh, tá na sé leabhar ar fad á dtairiscint ar sladmhargadh. Leabhair bheaga ghleoite atá sa bhailiúchán, clúdaigh fhillteacha ar gach leabhar, agus na flapaí lán le heolas breise, le gluais do théarmaí, agus do chluichí do na léitheoirí óga.

NitouGasúr óg i dtreibh na dTípíonna Beaga is ea Níotú. Maireann sé lena mháthair Bé-Chliste agus lena athair, Cleite-Mór-Iolair-a-Eitlíonn-sa-Spéir-Ghorm — arbh é a dtaoiseach é — agus lena chairde ar fad i dtípí i gcampa na treibhe.

Níotú agus a Chairde

Caitheann Níotú an lá ag spraoi ar an machaire nó san fhoraois mhór lena chairde Fataí agus Navó. Is iondúil go dtugann a spraoi i measc na n-ainmhithe iad — racúin, capaill fhiáine, béabhair, buabhaill, sionnaigh, agus éanlaithe an aeir. Mar a mhúin a athair agus seanóirí na treibhe dó, caitheann Níotú go lách agus go cineálta leis na hainmhithe — ní hionann is Seógan, buachaill mailiseach atá in éad le Níotú, agus a chaitheann go dona leis na hainmhithe, agus is iondúil go n-íocann sé go daor as! Ó na heachtraí breátha seo a bhíonn ag Níotú, foghlaimíonn an léitheoir óg tábhacht an nádúir, agus áit an duine i measc na n-ainmhithe.

SruthánSé leabhar ar fad atá sa bhailiúchán: Cara Nua, An Sealgaire Mór, Ollphéist an tSleibhe, Ar Cosa in Airde, Béirín Dána, agus Ag Imeacht le Sruth. Is Marc Cantin, as an mBriotáin, a scríobh, agus is ea Sébastien Pelon a rinne na pictiúir ghleoite lándaite atá ar fud na leabhar.

Foclóir agus Teanga

Ó thaobh na teanga de, foghlaimíonn an léitheoir óg, ón gcur síos ar spraoi na gcairde, focail agus abairtí a bhaineann leis an gcineál spraoi a dhéanann gasúir dá aois — rith is léim is dreapadh — chomh maith le cur síos simplí ar ainmhithe agus ar an nádúr. Mínítear na tearmaí nua ar fad sa teacs, agus tugtar gluais freisin ar chúl gach leabhar ina mínítear na tearmaí nua.

Fill ar News