Scéalta Nuachta ó Leabhar Breac

Sé Leabhar Gaeilge ar Ghearrliosta The Irish Book Awards

Is iontach an deis é do léitheoireacht na Gaeilge sé leabhar Gaeilge a bheith i mbéal an phobail sa mhí seo amach romhainn. In éineacht leis na leabhair Bhéarla atá ar ghearrliostaí na Irish Book Awards, poibleofar na leabhair Ghaeilge sna nuachtáin agus ar an teilifis i gcaitheamh mhí na Samhna.

Tá ríméad ar Leabhar Breac go bhfuil trí leabhar dá gcuid ar ghearrliosta chomórtas An Post Irish Book Awards i mbliana: Tuatha Dé Danann le Diarmuid Johnson, Táin Bó Cuailnge le Darach Ó Scolaí, agus Teach an Gheafta le Cathal Ó Searcaigh. Sé leabhar ar fad a bhí ar an ngearrliosta agus fógrófar an buaiteoir ar an 27 Samhain 2018. Tréaslaíonn Leabhar Breac leis na húdair ar fad as an ngaisce atá déanta acu. Tá gach dóchas acu go mbeidh na leabhair atá ar an ngearrliosta curtha faoi bhráid an phobail sna ceithre seachtainí as seo go dtí go bhfógrófar an buaiteoir

Tuatha Dé Danann le Diarmuid Johnson

Is le misneach mór, le héirim aigne, agus le feabhas a gcuid draíochta a bhain Tuatha Dé Danann seilbh na hÉireann de na Fir Bolg fadó, agus is le dícheall agus le díograis na dtréanfhear agus na ndeithe a shéan siad ceannas an oileáin ar na Fomhóraigh lá ab fhaide anonn. Scéal flaithiúnais, scéal dúchais, scéal ársa agus scéal nua — sin é atá i scéal na n-eachtraí faoi mar atá inseacht agus aithris orthu sa leabhar beag eipiciúil seo. Cé mar a baineadh an ghéag de Nuadha, cérbh é Lugh Lámhfhada, cén tairngreacht do Bhalar na Súile Nimhe, agus cén bhandáil a bhí ag an Daghda cois Éirne?

Athinsint bhreá bhríomhar atá sa leabhar seo ar theacht Thuatha Dé Danann, scéal a bhaineann le dúchas na nGael agus le flaitheas na hÉireann.

"Seoid na Bliana ... Is fada ó bhain mé an oiread pléisiúir as aon phrós Gaeilge a scríobhadh le ceathracha bliain. Rithim, ceol agus comhfhuaim fite le simplíocht, nádúr agus deilbh na Gaeilge ina gcúlra sciamhach ag scéal lán eachtraí, gliceas, dea-chaint, daonnacht agus draíocht." — Máire Ní Fhinneadha, tuairisc.ie

€16; 120 lch, clúdach crua, ISBN 978-1-911363-20-0

Táin Bó Cuailnge le Darach Ó Scolaí

Is é Táin Bó Cuailnge an scéal is faide agus is tábhachtaí atá againn sa luathlitríocht, agus tá sé ar cheann de na heipicí próis is mó agus is clúití dár scríobhadh riamh. Bhain an t-eagrán nua se Duais Chuimhneacháin Aodáin Mhic Phóilin amach ag an Oireachtas anuraidh.

Baineann scéal na Tána leis an ionradh a rinne Ailill agus Méabh Chonnacht agus ‘ceithre ollchúige Éireann’ ar Chúige Uladh, ag iarraidh tarbh an chúige a bhreith leo as Cuailnge. Is ann a insítear scéal Chú Chulainn, an laoch óg a sheas an fód ar son na nUltach ó Luan tosaigh na Samhna go dtí tús an earraigh, gan ina chuideachta ach a charbadóir Lao, agus é in aghaidh mhórshluaite Ailealla is Mhéibhe. Is ann freisin a déantar cur síos ar a óige, ar a chéad ghaiscí, ar an gcaoi a fuair sé a ainm, agus ar a chomhrac crólinnteach lena chara is a chomhalta, an laoch Connachtach Feardia.

 “Is fada an leabhar seo ag teastáil ó lucht léite na Gaeilge agus níl aon amhras ach gur clasaic a bheas ann in imeacht ama agus go sáraíonn sé leagan Béarla Thomas Kinsella. Fanann an leagan seo dílis do réim teanga an bhunleagain agus san am céanna aimsíonn an t-údar réim chuí teanga i nGaeilge an lae inniu. Sáraíonn Ó Scolaí deacrachtaí na roscanna cainte ón mbunleagan go han-mháistriúil ar fad agus tá na leaganacha de na buntéacsanna filíochta thar a bheith éifeachtach.” — An tOllamh Gearóid Denvir, Comhar

€18; 241 lch; clúdach crua; ISBN: 978-1-911363-11-8

Teach an Gheafta le Cathal Ó Searcaigh

Scéal ógfhir atá againn anseo agus an samhradh cinniúnach a chaith sé i dTeach an Gheafta i Mín na Móna i nGaeltacht Thír Chonaill agus é ag iarraidh a shaol casta a shoiléiriú agus a bhealach féin a aimsiú. Ní dhearmadóidh tú in aicearracht an samhradh seo i Mín na Móna. Seo saothar atá lán de ghreann a thógfas do chroí, de chomhbhá leis an duine agus leis an dúlra, de léaspairtí solais is de mheabhraíocht spreagúil; an stíl deisbhéalach, an scéal dúshlánach.

Le breis agus daichead bliain tá a mharc searcúil féin á chur ar an mórfhile Conallach seo ar litríocht na Gaeilge. Ní heisceacht ar bith an saothar nua seo, an chéad úrscéal tathagach ó Thír Chonaill ó aimsir na nGriannach. An stíl ghlansnoite chéanna phróis a chleacht siadsan curtha os ár gcomhair arís go fuinte fileata ag Ó Searcaigh, cúram an fhile tugtha aige do chaint na coitiantachta. Tá oighre faighte acu i dtaca le máistreacht teanga.

Is fada ó tháinig úrscéal Gaeilge ó Ghaeltacht Thír Chonaill, agus níl amhras ar bith ach gurb é oidhre na nGrianach an file agus scríbhneoir Cathal Ó Searcaigh.

€18; 241 lch; Clúdach Crua, ISBN 978-1-9099907-90-4

 

 

Fill ar News