The Leabhar Breac on-line shop is open as usual to send book parcels out to our readers by post and by courier.

LeabharGni%CC%81omhai%CC%81ochta%20WEB.jpg

Leabhar Gníomhaíochtaí

Máire Ní Ghallchobhair

€9.00

€9.00 (pbk), 80 pages; ISBN 978-0-898332-52-0

A 66-page activities book based on the six books in the Lúsaí series - full of matching activities, writing excercises, word and phrase recognition games, composition and reviewing exercises.

Children will enjoy the educational activities and at the same time, they'll improve their literacy skills, and develop their listening, speaking and reading skills.

Books in the Lúsaí series:

Ciúnas sa Leabharlann

Amadán Aibreáin

Cuairt ar an bhFeirm

Níl Cead Snámh sa Loch

Mamó agus an Phearóid

Luch sa Rang

More fun activities on the site: Lusai.ie

Review in InTouch

"Cuirtear réimse gníomhaíochtaí ar fáil a chabhróidh chun scileanna litearthachta an phaiste a fhorbairt, agus a dhaingniú. Tá cleachtaí meaitseála, cleachtaí scríbhneoireachta, cleachtaí ar aithint focal agus frásaí, cleachtaí cainte, cleachtaí cumadóireachta, cleachtaí léirmheastóireachta agus leathanaigh spraoi sa leabhar.

Cuirtear go mór le stór focal na bpáistí agus ag an am céanna baineann siad taitneamh as na gníomhaíochtaí. Tagann forbairt ar na scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta ar bhealach comhtháite, rud a thagann leis na moltaí atá in Curaclam na Bunscoile 1999."

-Máire Nic an Rí & Bríd Ní Dhonnchadha, InTouch