Ceiliúradh Mór Leabhar Breac: 25 Bliain i gCló
Réimse Mór Leabhar ar Lascaine

Infants

Picturebooks suitable as reading material for Junior Infants and High Infants. These books are easily handled, and are made of hardboard or soft plastic.

Books available for schools and for naíonraí at a special discount of 20% by sending your order through the 'Contact' page or by calling us at 091 593592.

Tonight, Macán the Wolf is in his bed. But his bedroom is dark, and there might even be a monster under the bed? Macán is a little wolf. Sometimes, he misehaves, but he really is a good little wolf. He is learning from life from his Daddy and Mammy. In this beautiful three-book series, we learn all the little things that Macán must learn: to eat his dinner, to use his potty, and to sleep in his own bed.

More
Today, Macán the Wolf sees something new in the garden — a pot! But what is it for? Macán is a little wolf. Sometimes, he misbehaves, but he really is a good little wolf. He is learning from life from his Daddy and Mammy. In this beautiful three-book series, we learn all the little things that Macán must learn: to eat his dinner, to use his potty, and to sleep in his own bed.

"Tá sé tagtha faoi dheireadh, a thuismitheoirí gaelacha! Caith uait Everyone Poops agus déan dearmad ar Pirate Pete agus Princess Polly mar seo chugainn ‘Macán ar an bPota’. Sraith eile atá ag teacht i dtír ar an nganntanas sin sa mhargadh atá luaite cheana agam, cé go bhfuil na leabhair seo níos téagartha ó thaobh ábhair de." — Sorcha Ní Chéilleachair, Tuairisc.ie

More
Today, Macán doesn't want to eat his dinner. He doesn't like mushrooms, or ham, or vegetables. All he wants to eat is pasta! Macán is a little wolf. Sometimes, he misbehaves, but he really is a good little wolf. He is learning from life from his Daddy and Mammy. In this beautiful three-book series, we learn all the little things that Macán must learn: to eat his dinner, to use his potty, and to sleep in his own bed.

More
Today, Macán the Little Wolf is going away on holiday — and, for the first time ever, he's even going to fly! Macán sometimes misbehaves, but he really is a good little wolf. He is learning from life from his Daddy and Mammy. In this beautiful three-book series, we learn all the little things that Macán must learn: to eat his dinner, to use his potty, and to sleep in his own bed.

 

More
Mac Tíre bocht, níl aon duine mór leis. Tá an
t-earrach tagtha agus tá na héin is na hainmhithe ag imeacht thart ina bpéirí go grámhar. Cá dtiocfaidh Mac Tíre ar a ghrá geal féin? Sraith trí phictiúrleabhar don aoisghrúpa 4-7 mbliana. Sna scéilíní deasa seo is iad na rudaí céanna a dhéanann imní do Mhac Tíre agus a bhíonn ag déanamh imní do gach páiste — an grá; siúl ar scoil; a bheith cróga, srl. Leabhair álainn soláimhseáilte iad le léamh os ard sa bhaile nó ar scoil.

[localer:en]Poor Mac Tíre, nobody loves him. Spring is here and all the birds and the animals are going around lovingly in pairs. How will Mac Tíre find his own true love? A series of three picturebooks for 4-7 year olds. In these charming stories Mac Tíre the wolf has the same questions other children have—why is walking to tiresome? Why don’t I have a special friend? Why am I so scared? These beautiful picture books are easily handled by children and are ideal for reading aloud at home or at school.

More
Macán's little sister BabaTíre has lost her dummy — and she is very upstet. How can Macán help her? Macán is a little wolf. Sometimes, he misbehaves, but he really is a good little wolf. He is learning from life from his Daddy and Mammy. In this beautiful three-book series, we learn all the little things that Macán must learn: to eat his dinner, to use his potty, and to sleep in his own bed.

More

An Chóisir

€6.00
Cormac is two years old today. There's a big barty for him at home. Together, we are counting the presents and learning about numbers. This book reinforces concepts of numbers and counting. At a birthday party we read the numbers and count the objects.
More

An Phicnic

€6.00
Caitlín and Cormac are going on a picnic. They have a square-shaped table, a round ball, and a triangular tent. What other shapes do you recognise? This book reinforces concepts of shapes. On a picnic trip we see and we name shapes (a square table, a triangular tent etc.). This beautiful hardboard book is easily handled by infants at home or in school.

More
We are learning about the day. Caitlín and Cormac get up in the morning. They have a long day ahead of them, and lots to do! This book reinforces concepts of time and of daily routines, from breakfast in the morning to brushing teeth in the evening.
More