Scéalta Nuachta ó Leabhar Breac

Diarmuid Johnson ar an nGearrliosta

Ar ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin 'Leabhar na Bliana' tá an leabhar is nuaí le Diarmuid Johnson, Éadaoin. Cuid de ghradaim fhoilsitheoireachta an Oireachtais atá sa ghradam seo agus is i mí Mheán Fómhair a fhógrófar an buaiteor. Is é Conaire Mór le Diarmuid Johnson a ghnóthaigh an duais in 2018.

Éadaoin

Faoi dheireadh is faoi dheoidh, tá fáinne na Teamhrach dúnta! Le foilsiú Éadaoin tá sraith na Teamhrach ar an bhfód agus scéal mór grá na nGael ar láimh. Is í Éadaoin an tríú leabhar (agus an leabhar deireanach) sa triológ mhór seo le Diarmuid Johnson, Scéalta na Teamhrach.

Is é scéal Éadaoine scéal mór grá na Sean-Ghaeilge, scéal nár mhair ach ina bhlúirí, blúirí i Leabhar na hUidhre, blúirí i Leabhar Buí Leacan. Tá an t-ábhar sin ar fad fite in aon scéal amháin ag Diarmuid Johnson — na bearnaí líonta, agus feoil curtha ar na cnámha —ionas gur sean-eipic nua atá againn atá inchurtha le scéal Héilin na Traí, nó le scéal Tristan agus Íosóid.

Seacht Snaidhm na Seirce

Bean de shliocht éanlaith an tsí í Éadaoin. Í seal i measc na neamhbhuan abhus, seal i measc na mbuan i mBrí Léith. Is í ba bhanchéile d’Eochaidh Rí na Teamhrach. Ach is do Mhidhir a thug sí grá a croí, do Mhidhir an tsí, Midhir Bhrí Léith, Midhir na háille agus na mbriathra meala.

Éad agus Gangaid

Diarmuid JohnsonAch cén t-iontas an t-ainm ‘Éadaoin’ uirthi? Bhí bean eile in éad léi: Fuamnach, an chéad bhanchéile a bhí ag Midhir. Fuamnach na draíochta, Fuamnach na gangaide: le trí bhuille dá slaitín caorthainn, rinne sí féileacán d’Éadaoin gur dhíbir thar teorainn agus thar toinn í go ceann cian aimsire.

Uaigneas na mban is ábhar don scéal seo. Uaigneas mná a fágadh gan cheachtar den bheirt a bhí luaite léi, céile ná leannán. Agus ós de shliocht na mbuan an bhean sin, is buan síoraí an t-uaigneas atá le fulaingt aici. Seanscéal faoi chulaith nua, seantéama comhaimseartha, scéal téagartha tragóideach faoi sheacht snaidhm na seirce.

Scéalta Bunaidh na hÉireann

Te sna sála ar dhá eipic eile a thagann an scéal seo. In 2017 a foilsíodh Conaire Mór, leabhar a dhéanann athinsint ar an seanscéal Togail Bruidne Da Derga. In 2018 foilsíodh Tuatha Dé Danann, leabhar a rianann gabháil na hÉireann sula dtáinig na Gaeil ar an bhfód,

Le foilsiú Éadaoin dúntar an fáinne fí seo tá údar ceiliúrtha againn: trí sheoidleabhar ar scéal bunaidh na hÉireann.

Tá Éadaoin ar fáil anois i siopaí leabhar maithe fud fad na tíre — nó ó shuíomh leabharbreac.com.

Fill ar News

Return to News