Déan teagmháil le Leabhar Breac!

Cuir do theachtaireacht chugainn ar an idirlíon, agus cuirfear freagra chugat gan mhoill.

GaeilgeEnglish

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn tríd an bhfoirm thíos nó ríomhphost a sheoladh chuig eolas@breacan.ie
Teileafón: 091 593592


We can be contacted through the form below or by sending an e-mail to eolas@breacan.ie
Telephone: 091 593592

 


Nil aon lebhar sa chisean

artscouncil

nuacht

 • Corto Maltese faoi Dheireadh

  Agus an chéad úrscéal grafach Port na Farraige Goirt á eisiúint an mhí seo ag Leabhar Breac, tá an tsraith chultais Corto Maltese ar fáil faoi dheireadh i nGaeilge. Tá an leabhar seo áirithe ag Le Monde ar cheann de na 100 leabhar is fearr sa Fichiú hAois, agus í aistrithe go mórchuid teangacha. (...ar lean)

 • Long John Silver Chugainn!

  An mhí seo chugainn seolfar úrscéal iomráiteach Robert Louis Stevenson, Oileán an Órchiste. Eagrán breá sómasach atá ann, agus é maisithe le sárphictiúir N.C. Wyeth agus leis an léarscáil a greannadh don chead eagrán in 1883. (...ar lean)

 • 6 úrsceal as 10 ag Leabhar Breac

  Ar an liosta 'Na Deich nÚrscéal is Fearr ó Chasadh an Chéid' a d'fhoilsigh Comhar in eagrán na Nollag, is leabhair de chuid Leabhar Breac sé cinn as na deich n-úrscéal is fearr a ainmníodh. Orthu sin tá: An Cléireach le Darach Ó Scolaí, Fontenoy le Liam Mac Cóil, agus Scéal Ghearóid Iarla le Máire Mhac an tSaoi, Hula Hul le Seán Mac Mathúna, An Litir le Liam Mac Cóil, agus Filleann Seoirse le hÉilis Ní Anluain. Fuair Liam Cóil an dara hainmniúchán as a úrscéal, An Litir. (...ar lean)

 • Leabhar Breac Molta

  In alt san Tuairisceoir molann an t-iriseoir Ciarán Dunbar an t-úrscéal An Litir agus comhlacht foilsitheoireachta Leabhar Breac. Tá na scríbhneoirí litríochta sa Ghaeilge ag scríobh dóibh anois agus tá an caighdeán an-ard i gcónaí,' a deir sé. (...ar lean)

 • Sasanachas faoi Scrúdú

  Ní ceol amháin atá faoi chaibidil i leabhar breá Liam Mhic Cóil, An Chláirseach agus an Choróin, leabhar í seo a théann go domhain sa síce Angla-Éireannach (...ar lean)