Scéalta Nuachta ó Leabhar Breac

Imeacht Chois Life

I ráiteas a d'fhoilsigh an teach foilsitheoireachta Cois Life ar an 16 Iúil, fógraíodh go raibh an comhlacht á scor agus go bhfuil stoc agus teidil an chomhlachta á dtabhairt ar láimh don chomhlacht foilsitheoireachta Cló Iar-Chonnacht. Bhí Cois Life ar cheann de phríomhfhoilsitheoirí na Gaeilge ó bunaíodh an comhlacht in 1995. Read More

Leabhar na Míosa: Oileán an Órchiste le RL Stevenson

Gan dabht, is é an fear eachtraíochta agus mairnéalach extraordinaire Corto Maltese an carachtar grafaice is mó sa Ghaeilge. Go dtí seo, tá seacht leabhar ar fad dá chuid eachtraí aistrithe go Gaeilge, trí úrscéal ghrafacha agus ceithre scéalta gearra. Trína chuid fánaíochta, tá aithne á cur ag Gaeil óga ar an tréimhse mhórathruithe sin idir an dá Chogadh Mór, ón tSibéir anoir go dtí an Meánoirthear agus go dtí an Tuirc agus an Veinéis, agus trasna an Atlantaigh go Muir Chairb. Read More

Cú: The Great Epic Saga

'Cú' is a series of graphic novels recounting the tale of Cú Chulainn and the Táin — and told in the language of the Gods! Paul Bolger's vibrant artwork brings the Gaelic hero par excellence to life on the page, along with King Conor of Ulster, Maeve Queen of Connaught, the Warrior Queen Scáthach and many more. Read Cú in Irish, listen to the hero speak! Read More

Leabhar na Míosa: Fontenoy

"Cuimhnigh ar Luimneach agus ar fheall na Sasanach!" a scairt na Gaeil ag Fontenoy, de réir chuimhne ár muintire "Messieurs les Anglais, tirez les premiers !" a scairt an t-oifigeach. dar leis na Francaigh. Dhá insint éagsúla ar an stair agus ar an gcath. San úrscéal Fontenoy, téann Liam Mac Cóil i ngleic leis an stair agus leis an bhficsean — úrscéal máistriúil a bhain Gradam Uí Shúilleabháin amach in 2006. Read More

Leabhar na Míosa: Gealach le Seán Mac Mathúna

'Leabhar don teaghlach ar fad' an cur síos a dhéanann Seán Mac Mathúna ar Gealach nuair a foilsíodh an leabhar i 2012, agus níl aon amhras ach go bhfuil an ceart aige — scéal a bhaineann le cúpla óg sna déaga, lena n-athair — baintreach fir — agus lena seanmháthair — bean fhuinniúil láidir nach bhfuil aon rian den mhamó sa chlúid uirthi, agus le capall is searrach. Read More

Gealach, úrscéal le Seán mac Mathúna á sheoladh ag Alan Titley

Ag labhairt dó ag seoladh an úrscéil Gealach le Seán Mac Mathúna i mbialann La Cave i mBaile Átha Cliath i mí na Nollag 2012, dúirt an tOllamh Alan Titley 'in ainneoin a bhfuil de staidéar á dhéanamh inár scoileanna critice, níl pioc scríte fé nua-phrós na Gaeilge ach ar éigean.’ Read More

Sióga na Nollag

Díreach in am don Nollaig, tá an tríú leabhar sa tsraith Síscéalta Lios Lurgain ar fáil sna siopaí, agus scéal nua ann faoi Luisne agus a cairde Sí. An uair seo, is i ndomhan na ndaoine (nó sa Domhan Thuas) atá Luisne agus a cara Deirdre ar saoire na Nollag. Read More

Clasaicí Beaga Bídeacha do Léitheoirí Beaga Bídeacha

Don Nollaig seo, tá na sé leabhar sa tsraith 'Clasaicí Beaga Bídeacha' ar fáil in éineacht ar lacaiste speisialta — picleabhair ghleoite de sheanscealta na hEorpa agus iad ar fáil i nGaeilge bhreá shimplí do na Gaeil óga sa bhaile! Read More

Duais Mhic Phóilin Buaite ag Táin Bó Cuailnge

I gCill Airne le linn Oireachtas na Samhna a dámhadh Duais Chuimhneacháin Aodáin Mhic Phóilin ar an saothar próis Táin Bó Cuailnge le Darach Ó Scolaí, leagan nua den saothar liteartha is íocónaí sa Ghaeilge. Foilseofar an leabhar i ndeireadh na míosa seo. Read More

'Leabhar na Bliana 2017' Fógartha

Ag ócáid bhronnta ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne an tseachtain seo caite, ghlac an foilsitheoir Darach Ó Scolaí le Gradam Uí Shúilleabháin 'Leabhar na Bliana 2017' ar son Leabhar Breac agus ar son an údair Diarmuid Johnson don leabhar Conaire Mór, athinsint bhríomhar ar an seanscéal Togail Bruidne Da Derga. Read More

Uisce Úr as Seantobar na Tragóide

Leabhar maith í seo, ach féadfaidh mé a rá chomh cinnte céanna gur leabhar riachtanach í. Athinsint is ea Conaire Mór ar sheanscéal ón luathlitríocht, Togail Bruidne Da Derga, agus é sin déanta go slachtmhar agus go healaíonta ag Diarmuid Johnson. Is den riachtanas an tochailt seo i gcianchuimhní na scéalaíochta. Ní féidir tógáil ar ár litríocht ná ar ár n-ealaíona gan dúshraith láidir a bheith fúthu, agus is ionann sin freisin agus cuimhne — cuimhne na litríochta, cuimhne na healaíne féin. Read More