Fáilte go leabharbreac.com

Gach eolas ar fáil anseo ar na leabhair is mó éilimh, agus ar na foilseacháin is deireanaí chugainn — te bruite ó na clódóirí!

GaeilgeEnglish
Port na Farraige Goirt

Port na Farraige Goirt

Hugo Pratt

€12.00 (bog), 256 lch; ISBN 0 898331 02 0

Úrscéal ghrafach do dhéagóirí agus léitheoirí fásta: 1914, in áit éigin in iardheisceart an Aigéin Chiúin, tagann bád seoil an Chaptaein Raspúitín ar fhear ceangailte de rafta atá ag imeacht le sruth: Corto Maltese. Tá Corto agus Raspúitín ag obair don ...

Tuilleadh...

An Cléireach

An Cléireach

Darach Ó Scolaí

€15.00 (bog), 208 lch; ISBN 978-0-898332-33-9

SLADMHARGADH: €12

"An tÚRSCÉAL IS FEARR Ó CHASADH AN CHÉID" — Comhar

Ghnóthaigh an chéad úrscéal seo Duais an Oireachtais 2007, agus Gradam Uí Shúilleabháin 2008. Suitear an Cléireach in Éirinn agus ar an Mór-Roinn i lár na 17ú haoise, agus mórthimpeall ar eachtra amháin, ach go ...

Tuilleadh...

Fontenoy

Fontenoy

Liam Mac Cóil

€12.50 (bog), 192 lch; ISBN 978-0-898332-5-7

SLADMHARGADH: €12

"NA 10 LEABHAR IS FEARR Ó CHASADH AN CHÉID" — Comhar

Buaiteoir Ghradam Ui Shúilleabháin 2007.

In Chartres na Fraince fuarthas leathanaigh chlóbhuailte ón 18ú haois, agus tagairt d’údar mistéireach na bprofaí seo, an Captaen Seán Ó Raghallaigh. Ábhar an leabhair: Tuarasgbháil ar an gCath ...

Tuilleadh...

Scéal Ghearóid Iarla

Scéal Ghearóid Iarla

Máire Mhac an tSaoi

€9.00 (bog), 120 lch; ISBN 978-0-898332-53-7 

SLADMHARGADH: €8

"NA 10 LEABHAR IS FEARR Ó CHASADH AN CHÉID" — Comhar

Buaiteoir Ghradam Ui Shúilleabháin 2011. Taoiseach Normannach, file Gaelach, agus leasrí Shasana in Éirinn ab ea Gearóid Iarla, mar a thug na Gaeil ar Ghearóid Mac Gearailt, 3ú hIarla Dheasumhan. Leath a thiarnas ó ché Phort Lairge ...

Tuilleadh...

Hula Hul (crua/hdbck)

Hula Hul (crua/hdbck)

Darach Ó Scolaí

€15.00 (crua), 104 lch; ISBN 978-0-898332-40-7

SLADMHARGADH: €9

"NA 10 nÚRSCÉAL IS FEARR Ó CHASADH AN CHÉID" — Comhar

Ciarraí, 1923. I laethanta deireanacha an chogaidh chathartha tugtar ordú don chaptaen Mait Dálaigh: “An dispatch-box san, caithfidh sé a bheith sa Seanabhaile roimh an gcúigiú lá, sin cúig lá. Agus é seo a thabhairt leat in éineacht ...

Tuilleadh...

An Litir

An Litir

Liam Mac Cóil

€15.00 (bog), 276 lch; ISBN 978-0-898332-57-5

SLADMHARGADH: €12

"NA 10 nÚRSCÉAL IS FEARR Ó CHASADH AN CHÉID" — Comhar

GEARRLIOSTA 'LEABHAR NA BLIANA' 2012: Gaillimh, Earrach na bliana 1612. Tá an chathair trí chéile ag ráflaí, brúidiúlacht, agus ansmacht; an tír ar fad faoi cheannas Shasana; agus  Aodh Mór Ó Néill ...

Tuilleadh...

Filleann Seoirse

Filleann Seoirse

Éilis Ní Anluain

€18.00 (crua), 176 lch, ISBN 1 898332 59 6

SLADMHARGADH: €12

"NA 10 nÚRSCÉAL IS FEARR Ó CHASADH AN CHÉID!" — Comhar

Is i dtraidisiún an úrscéil Eorpaigh atá an mhaolinsint chaolchúiseach Éireannach seo ar scéal na mblianta a mhair triúr óg ar scáth a chéile, ó theacht an strainséara go scaradh na gcompánach: 'Bhí Muiris ...

Tuilleadh...

Marbhnaí Duino

Marbhnaí Duino

Máire Mhac an tSaoi

RAINER MARIA RILKE

€15 bog; 148 lch; ISBN 978-0-898332-84-1

SLADMHARGADH: €12

"NA 10 gCNUASACH FILÍOCHTA IS FEARR Ó CHASADH AN CHÉID!" — Comhar

Tá aistritheoir a dhiongbhála aimsithe ag Rilke i Máire Mhac an tSaoi. Ní hamháin go léiríonn sí acmhainn agus uaillmhian an bhundáin Ghearmáinise, baineann sé geit chomh maith as friotal filíochta na Gaeilge ...

Tuilleadh...

Smacht

Smacht

Colm Mac Confhaola

€9.00 (bog), 312 lch; ISBN 978-0-898332-87-2

Tar éis di beirt deifiúracha óga a chailleadh i ndóiteán tí, dóiteán a tharla de bharr an óil agus na toitíní, téann Rós agus a cuid tuismitheoirí chun cónaithe i dteach nua de chuid na comhairle contae. Sa phobalscoil áitiúil déanann sí cairdeas le Cormac, buachaill meánaicmeach atá ag iarraidh ...

Tuilleadh...

An Meaisín Ama

An Meaisín Ama

Máire Ní Ghallchobhair

€7.50 (bog), 40 lch; ISBN 978-0-898332-91-9

Tá peata madra ag Jeaic. Lúlú an t-ainm atá uirthi. Bíonn Lulú de shíor ag iarraidh a bheith istigh sa teach, agus bíonn Mamaí de shíor á ruaigeadh amach. Mura bhfuil sé sin sách dona, is eolaí beag é Jeaic. Is breá leis a bheith ag meascadh ceimicí agus ag déanamh meaisíní. Tá Mamaí bhocht trína chéile ...

Tuilleadh...

Gealach

Gealach

Seán Mac Mathúna

€9.00 (bog), 126 lch; ISBN 978-0-898332-63-6

Ar fheirm mhuintir La Tour i Nova Scotia tá Gealach, ceann de na capaill ráis is fearr i gCeanada. Agus í á tabhairt i mbád trasna an chuain titeann Gealach san fharraige. Sa cheo trom imíonn an capall as radharc. Cuirtear saol na feirme bunoscionn. Ní chreidfidh an cúpla, Jack agus Liz, go bhfuil Gealach báite, agus téann siad ar a tóir. Ach tá an t-am ag sleamhnú: tá fiacha ...

Tuilleadh...

Súil le Breith

Súil le Breith

Pádraig Standún

€9.00 (bog), 180 lch; ISBN 978-0-898332-70-4 

Úrscéal a tharraing caint nuair a foilsíodh ar dtús é i 1983, agus é ar ais i gcló tar éis 15 bliana.

Sagart paróiste ar oileán Gaeltachta é Tom Connor, fear atá ag troid ar son pobal atá bánaithe ag an imirce agus ag an mbochtanas. Insíonn a bhean tí, Marion, dó go bhfuil sí ag súil lena pháiste. Caithfidh Tom rogha a ...

Tuilleadh...

Nil aon lebhar sa chisean

artscouncil

nuacht

 • Corto Maltese faoi Dheireadh

  Agus an chéad úrscéal grafach Port na Farraige Goirt á eisiúint an mhí seo ag Leabhar Breac, tá an tsraith chultais Corto Maltese ar fáil faoi dheireadh i nGaeilge. Tá an leabhar seo áirithe ag Le Monde ar cheann de na 100 leabhar is fearr sa Fichiú hAois, agus í aistrithe go mórchuid teangacha. (...ar lean)

 • Long John Silver Chugainn!

  An mhí seo chugainn seolfar úrscéal iomráiteach Robert Louis Stevenson, Oileán an Órchiste. Eagrán breá sómasach atá ann, agus é maisithe le sárphictiúir N.C. Wyeth agus leis an léarscáil a greannadh don chead eagrán in 1883. (...ar lean)

 • 6 úrsceal as 10 ag Leabhar Breac

  Ar an liosta 'Na Deich nÚrscéal is Fearr ó Chasadh an Chéid' a d'fhoilsigh Comhar in eagrán na Nollag, is leabhair de chuid Leabhar Breac sé cinn as na deich n-úrscéal is fearr a ainmníodh. Orthu sin tá: An Cléireach le Darach Ó Scolaí, Fontenoy le Liam Mac Cóil, agus Scéal Ghearóid Iarla le Máire Mhac an tSaoi, Hula Hul le Seán Mac Mathúna, An Litir le Liam Mac Cóil, agus Filleann Seoirse le hÉilis Ní Anluain. Fuair Liam Cóil an dara hainmniúchán as a úrscéal, An Litir. (...ar lean)

 • Leabhar Breac Molta

  In alt san Tuairisceoir molann an t-iriseoir Ciarán Dunbar an t-úrscéal An Litir agus comhlacht foilsitheoireachta Leabhar Breac. Tá na scríbhneoirí litríochta sa Ghaeilge ag scríobh dóibh anois agus tá an caighdeán an-ard i gcónaí,' a deir sé. (...ar lean)

 • Sasanachas faoi Scrúdú

  Ní ceol amháin atá faoi chaibidil i leabhar breá Liam Mhic Cóil, An Chláirseach agus an Choróin, leabhar í seo a théann go domhain sa síce Angla-Éireannach (...ar lean)